GIẢI PHÁP NHÂN SỰ

CHUẨN BỊ NHÂN LỰC

Công ty đang có nhu cầu mở rộng và cần một lượng nhân viên mới.
  • Yêu cầu các nhân viên có đầy đủ một số kỹ năng nào đó công ty cần.
  • Yêu cầu sự hòa hợp và kết hợp với nhau giữa các thành viên mới trong khi làm việc.
  • Vào có thể làm việc được ngay không cần đào tạo lại trong quá trình thử việc.
TBH tuyển dụng và đào tạo sau đó chuyển nhân sự cho quý công ty

HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG

Hỗ trợ đăng tin tuyển nhân sự.
Giới thiệu nhân sự cho các quý công ty.

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ LÀM VIỆC NGẮN HẠN

Giới thiệu một số lượng nhân sự có thể làm việc khi quý công ty đang cần người cho dự án gấp.

Liên hệ tới theBIMhouse để được tư vấn chi tiết và báo giá.
 Gọi tới +84 931 454 431
 Hoặc gửi email tới theBIMhouse ngay bằng khung liên hệ bên dưới