MARKETING

Tư vấn BIM cho các đơn vị nhà cung cấp. Tạo Family các sản phẩm và các công cụ BIM cho các nhà cung cấp.
Hỗ trợ các nhà cung cấp trong mảng marketing sản phẩm tới người sử dụng, cộng đồng kỹ sư MEP.

Liên hệ tới theBIMhouse để được tư vấn chi tiết và báo giá.
 Gọi tới +84 931 454 431
 Hoặc gửi email tới theBIMhouse ngay bằng khung liên hệ bên dưới